vacatures

Veel gestelde vragen

Mijn uitzendkracht is ziek, wat nu?

Mijn uitzendkracht is ziek, wat nu?

4Jobs uitzendbureau is de werkgever van de uitzendkracht. Hij of zij dient zich dan ook voor 9.00 uur ’s morgens bij ons ziek te melden. Wij vragen wel altijd of zij ook u als opdrachtgever telefonisch op de hoogte willen brengen. Heeft u vervanging nodig dan kunt u dat aan ons telefonisch doorgeven.

Mijn uitzendkracht neemt vakantie op?

Mijn uitzendkracht neemt vakantie op?

Een uitzendkracht bouwt, net zoals iedere werknemer, vakantiedagen op. Hij of zij is niet verplicht deze op te nemen. Worden ze wel opgenomen dan moet dit altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren, zodat u rekening kunt houden met de bezetting. De vakantie-uren worden aangegeven op het declaratieformulier. Deze worden niet aan u gefactureerd. Heeft een uitzendkracht niet voldoende uren opgebouwd, dan worden deze niet uitbetaald.

Hoe werkt het fasesysteem?

Hoe werkt het fasesysteem?

In de CAO voor uitzendkrachten van de NBBU is het fasensysteem vastgelegd. Het fasensysteem houdt in dat de uitzendkracht een aantal fasen doorloopt. Hoe verder de uitzendkracht in de fasen komt des te meer rechten worden opgebouwd, dus hoe vaster de relatie met de uitzendonderneming wordt. De CAO kent drie fasen te weten fase A, B en C. Vraag naar deze voorwaarden.

Urendeclaratie

Urendeclaratie

De verwerking van de uren gaat via een Werkbon. De uitzendkracht en opdrachtgever accorderen beide de uren. De instructie hiervoor ontvangt een kandidaat met het tekenen van zijn of haar contract zodra zij/hij start met werken. Aan de hand van de werkbon geaccordeerde uren wordt de uitzendkracht uitbetaald en een nota verstuurd per e-mail naar de opdrachtgever.

Opdrachtbevestiging

Opdrachtbevestiging

Alvorens een uitzending daadwerkelijk tot stand komt, moet een aantal zaken worden afgesproken zoals de functie, de ter beschikking te stellen uitzendkracht, de duur van de opdracht en het tarief. De uitzendonderneming zal deze afspraken in het algemeen schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen. Het door de opdrachtgever te betalen tarief van de uitzendonderneming omvat de loonkosten van de uitzendkrachten en een bureaumarge. Daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over de vergoeding van kosten aan de uitzendkracht, zoals reiskosten.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap

Aangezien de uitzendkracht feitelijk werkzaam is bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor instructies en begeleiding op de werkplek. De opdrachtgever moet de uitzendkracht net zo (goed) behandelen als zijn eigen personeel. De uitzendonderneming is wat dat betreft afhankelijk van de opdrachtgever.

Uitzendovereenkomst

Uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt er op neer, dat de uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht met als bijzonderheid, dat de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaam te zijn. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van de uitzendonderneming. Er is een CAO voor Uitzendkrachten waarin de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn geregeld.

Arbeidsverhouding

Arbeidsverhouding

Een uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Er zijn bij uitzending twee formele relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming. Het is aan de uitzendonderneming om deze relaties zo op elkaar af te stemmen, dat de juiste uitzendkracht naar de juiste opdrachtgever wordt uitgezonden.

Contact opnemen:

  • 0348 447 668

  • info@4jobsbv.nl

  • Bedrijfsweg 7A, 3411 NV  Lopik